PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring dateert van 15 mei 2018.

Kristel Van Belle – Soul Business behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen en u hieromtrent in te lichten. Kristel Van Belle – Soul Business hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via de website, email, telefoon of sociale media geeft u aan Kristel Van Belle -Soul Business, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAN WIJ VERZAMELEN EN BEWERKEN EN VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE GEBRUIKT?

HET BETREFT HIER ÉÉN OF MEERDERE VAN DE VOLGENDE GEGEVENS:

(a) Naam en voornaam van klant of bedrijf, (b) volledig adres, (c) telefoonnummer, (d) email, (e) historiek van de aanvragen mbt de verschillende diensten en producten, (f) facturatiegegevens, (g) inhoud van alle uitwisselingen via website, email, telefoon en sociale media, (h) IP adressen.

HET BETREFT HIER ÉÉN OF MEERDERE VAN DE VOLGENDE DOELEINDEN:

(a) Opslaan in het klantenbestand van Kristel Van Belle – Soul Business, (b) identificatie, contacteren en informeren van de klant mbt alle diensten en producten, (c) het verplaatsen en/of aanpassen van afspraken/consult mbt de diensten en producten, (d) gebruik bij klanten onderzoek, (e) gebruik voor eigen administratie en om te voldoen aan de (wettelijke) administratieve verplichtingen, (f) gebruik voor facturatie en toesturen van facturen aan de klant/boekhouder, (g) bijhouden van de registratie op de website en sociale media, en (anonieme) bezoekersstatistieken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten en producten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

VIA WELKE WEGEN EN WANNEER WORDEN DEZE GEGEVENS VERZAMELD?

Online via website, email en sociale media, via telefoon, of tijdens een consult, events, workshops, retreats adhv de (elekronische) informatiefiche.

HOE LANG HOUDEN WIJ PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

AAN WIE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN?

Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk voor onszelf en voor derden zoals:(a) Leveranciers: Websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website, email verkeer en sociale media, alsook onze CRM software-beheerder.

(b) Accountant: Alle gegevens vermeld op uw factuur worden door ons doorgeven aan de accountant/boekhouder van Kristel Van Belle – Soul Business.(c) Juridisch adviseurs: Bij een juridisch geschil zijn wij genoodzaakt uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

(d) Overheidsinstanties: Indien wettelijk verplicht en op uitdrukkelijke vraag zullen wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

Deze “derden” zijn zelf aansprakelijk voor de (be)handeling van alle verkregen gegevens via Kristel Van Belle – Soul Business en het naleven van de meest recente wetgeving op de privacy. Uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen

Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Kinderen mogen enkel in samenspraak met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten en producten. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

UW RECHTEN

U krijgt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren en/of verbeteren. U kunt uw gegevens op elk moment laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met Kristel Van Belle – Soul Business. De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op: Kristel Van Belle, Keienberglaan 6A b0101, 1850 Grimbergen. Gsm: +32 (0) 476 69 73, Email: kristel@soul-business.be 

KRISTEL VAN BELLE  SOUL BUSINESS

+32 (0) 476 69 73 54  kristel@soul-business.be Keienberglaan 6A bus 0101 1850 Grimbergen www.soul-business.be